Lamp Nyheter | Gå upp i vikt
Arkiv för Nyheter

Pojkar med normal vikt som tror de är underviktiga löper större risk för depression

Självbilden är väldigt viktig för hälsan vilket illustreras i två studier publicerade i tidsskriften Psychology of Men & Masculinity. Ena studien fann att pojkar som felaktigt tror att de är underviktiga löper större risk för depression än de som felaktigt tror att de är överviktiga såväl de som tror sig vara normalviktiga. Den andra studien fann att pojkar som ser sig själva som underviktiga och därtill rapporterar att de är mobbade är mer benägna att använda anabola steroider.

Lärdomen är att kolla upp sitt BMI om man är orolig över vikten istället för att gå omkring och tro saker.

1. ”Body Image Distortions, Weight, and Depression in Adolescent Boys: Longitudinal Trajectories into Adulthood,” Aaron J. Blashill, PhD, and Sabine Wilhelm, PhD, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School; Psychology of Men & Masculinity, online Dec. 23, 2013.

2. “A Dual Pathway Model of Steroid Use Among Adolescent Boys: Results from a Nationally Representative Sample,” Aaron J. Blashill, PhD, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School; Psychology of Men & Masculinity, online Dec. 23, 2013.

Undervikt vanligare och skadligare än man tror

I dessa tider så ligger allt fokus i media på övervikt och associerade hälsorisker. Undervikt och dess allvarliga hälsokonsekvenser har hamnat helt i skymundan trots att det är ett ganska vanligt problem. En ny studie publicerad vid den europeiska kongressen för övervikt visar att undervikt är vanligt bland brittiska barn. Studien som leddes av Ayodele Ogunleye fann att 5.8% av vita brittiska barn mellan 9 och 6 år var underviktiga med större andel tjejer än pojkar. Undervikt är ett resultat av undernäring och hälsokonsekonverna är allvarliga. Benskörhet, kompromissat immunförsvar, och kardiovaskulär ohälsa följer alla i undernäringens kölvatten.

Underviktiga kvinnor löper större risk för missfall

I en ny studie från Storbrittanien så påvisar forskare att lågt BMI hos den gravida modern ökar risken för missfall i första trimestern med 72%. I studien så intervjuade man 603 kvinnor i åldrarna 18-55 år som drabbats av missfall i första trimestern. Man intervjuade även 6116 kvinnor vars graviditet fortsatt bortom 12 veckor.

Lågt BMI och högre åplder ökade risken för missfall men man fann även att intag av vitamintillskott framför allt folsyra och järn var associerade med 50% minskad risk för missfall. Choklad, frukt och grönsaker var även de associerade med minskad risk för missfall. Man fann även många andra intressanta samband. Om en kvinna ej var gift eller hade partner så ökade risken för missfall. Om hon bytt partner så att nuvarande partner ej var barnets fader så ökade risken för missfall med 60%. Om kvinnan haft ett tidigare missfall så ökade risken för missfall med 41%. Om kvinnan haft reproduktiv hjälp så ökade även risken för missfall och risken var störst vid artificiell inseminering. Kvinnor som rapporterade planerade graviditeter hade 40% lägre chans för missfall och kvinnor som upplevde morgonillamående hade hela 70% lägre chans för missfall.

Studien visar att för att minimera chansen för missfall så skall kvinnan ha följande egenskaper: relativt ung, fertil, ej underviktig, äta ordentligt och ta tillskott av folsyra och järn, leva i ett stabilt förhållande samt befinna sig i en planerad graviditet.

N Maconochie, P Doyle, S Prior, R Simmons. Risk factors for first trimester miscarriage – results from a UK-population-based case-control study. BJOG 2007.

Fokus på livskvalité ger bättre resultat för anorektiker

En ny studie utförd på personer med diagnosticerad långvarig Anerexia Nervosa visar att behandling med fokus på livskvalitet istället för kost förbättrar resultaten avsevärt.

Barnläkare dåliga på att diagnosticera undervikt

Enligt en ny brittisk studie ledd av Dr Lee Hudson från Institute of Child Health vid University College London så är majoriteten av barnläkare dåliga på att identifiera underviktiga barn och de seriösa komplikationer som härrör från undervikten. Detta oavsett tidigare erfarenhet av att behandla underviktiga barn.

Anorexia beror till signifikant del på sociala faktorer

I ett vetenskapligt arbete från 2011 så visar Joan Costa-Font och Mireia Jofre-Bonet vid Centre of Economic Performance i London att anorexia har en stark koppling till sociala faktorer. Det är vanligast att kvinnor och framför allt yngre kvinnor är drabbade och ju smalare genomsnittskvinnan i samma åldersgrupp och land är, desto högre förekomst av anorexia.

Undervikt farligare än övervikt

I studien Body Mass Index, Diabetes, Hypertension, and Short-Term Mortality: A Population-Based Observational Study, 2000–2006 publicerad i Juli Augustis utgåva av tidsskriften Journal of the American Board of Family Medicin så påvisar forskare att dödligheten är högre för underviktiga än överviktiga. Detta står i kontrast med tidigare studier där endast övervikt associerats med ökad dödlighet.

Normal födelsevikt beror på etnicitet

I en studie från 2009 så visar Joel G. Ray et al att många nyfödda av öst och sydasiatisk etnicitet blir felaktigt diagnosticerade som små för sin ålder. Ett barn som diagnosticeras som underviktigt måste stanna längre på sjukhuset och genomgå en massa tester vilket är stressande och obekvämt för både barn och föräldrar.

Samband mellan moderns vikt och barnets vikt

I en norsk studie publicerad i februari i år så påvisar Unni Mette Stamnes Koepp et al ett samband mellan moderns BMI innan graviditet såväl som viktuppgång under graviditet med avkommans födselevikt.

Undervikt kan vara genetiskt betingad

I studien Mirror extreme BMI phenotypes associated with gene dosage at the chromosome 16p11.2 locus så påvisar Sébastien Jacquemont et al ett samband mellan klinisk undervikt och en specifik genetisk duplicering vid kromoson 16p11.2. Denna duplicering är den exakt motsatta en annan kombination på samma plats som orsakar extrem övervikt.