Lamp Barnläkare dåliga på att diagnosticera undervikt | Gå upp i vikt

Barnläkare dåliga på att diagnosticera undervikt

Enligt en ny brittisk studie ledd av Dr Lee Hudson från Institute of Child Health vid University College London så är majoriteten av barnläkare dåliga på att identifiera underviktiga barn och de seriösa komplikationer som härrör från undervikten. Detta oavsett tidigare erfarenhet av att behandla underviktiga barn.

I studien så ringde man och intervjuade barnläkare vid 177 sjukhus i England och Wales. I intervjun frågade man hur barnläkare bär sig åt för att identifiera om ett barn är underviktigt och vilka kliniska undersökningar de skulle utföra för att diagnosticera allvarliga och livshotande komplikationer.

Bara hälften svarade att de skulle använda BMI som verktyg för äldre barn och ungdomar. Och bara en femtedel svarade att de skulle justera efter lämpligt avskärkningsvärde hos barn. Det var också en brist på medvetenhet om symptom och tecken på komplikationer. Tex svarade bara 13% att de skulle undersöka om hjärtat fungerade normalt. De hade även dålig kännedom om faran med att tvärt börja äta mycket efter en lång tids underätning.

Enligt Hudson så har en tredjedel av alla underviktiga barn livshotande hälsoproblem. Han förklarar vidare att detta inte är kritik mot läkare utan belyser bara det skriande behovet av mer träning kring diagnosticering och behandling av undervikt.