Lamp Fokus på livskvalité ger bättre resultat för anorektiker | Gå upp i vikt

Fokus på livskvalité ger bättre resultat för anorektiker

En ny studie utförd på personer med diagnosticerad långvarig Anerexia Nervosa visar att behandling med fokus på livskvalitet istället för kost förbättrar resultaten avsevärt.

I den dubbelblinda randomiserade studien så fick deltagarna antingen kognitiv beteendetarapi eller klinisk specialistvård. Vid studiens inledning så var det ingen skillnad mellan grupperna. 85% av deltagarna – 63 stycken – slutförde behandlingen vilket är 3 gånger så hög andel som normalt. Båda grupperna uppvisade förbättringar men gruppen som fick kognitiv beteendeterapi uppvisade bättre värden på Weissman Social Adjustment Scale efter 6 månader och efter 12 månader så hade de mindre ätstörningar och var mer beredda på återställning jämfört med den kliniska behandlingsgruppen. De flesta deltagarna gick upp i vikt under behandlingens gång och ingen gick ner i vikt.

Studien visar att traditionell klinisk behandling med fokus på kosten inte är det effektivaste sättet att behandla anorexia på. Kognitiv beteendeterapi med primärt fokus på livskvalitet och sekundärt fokus på kost ger bättre resultat. Den kliniska metoden ger dock även den bra resultat om än inte fullt lika bra.

H. Lacey et al. Treating severe and enduring anorexia nervosa: a randomized controlled trial. Psychological Medicine – published online: 03 May 2013.