Lamp Underviktiga kvinnor löper större risk för missfall | Gå upp i vikt

Underviktiga kvinnor löper större risk för missfall

I en ny studie från Storbrittanien så påvisar forskare att lågt BMI hos den gravida modern ökar risken för missfall i första trimestern med 72%. I studien så intervjuade man 603 kvinnor i åldrarna 18-55 år som drabbats av missfall i första trimestern. Man intervjuade även 6116 kvinnor vars graviditet fortsatt bortom 12 veckor.

Lågt BMI och högre åplder ökade risken för missfall men man fann även att intag av vitamintillskott framför allt folsyra och järn var associerade med 50% minskad risk för missfall. Choklad, frukt och grönsaker var även de associerade med minskad risk för missfall. Man fann även många andra intressanta samband. Om en kvinna ej var gift eller hade partner så ökade risken för missfall. Om hon bytt partner så att nuvarande partner ej var barnets fader så ökade risken för missfall med 60%. Om kvinnan haft ett tidigare missfall så ökade risken för missfall med 41%. Om kvinnan haft reproduktiv hjälp så ökade även risken för missfall och risken var störst vid artificiell inseminering. Kvinnor som rapporterade planerade graviditeter hade 40% lägre chans för missfall och kvinnor som upplevde morgonillamående hade hela 70% lägre chans för missfall.

Studien visar att för att minimera chansen för missfall så skall kvinnan ha följande egenskaper: relativt ung, fertil, ej underviktig, äta ordentligt och ta tillskott av folsyra och järn, leva i ett stabilt förhållande samt befinna sig i en planerad graviditet.

N Maconochie, P Doyle, S Prior, R Simmons. Risk factors for first trimester miscarriage – results from a UK-population-based case-control study. BJOG 2007.