Lamp Villkor

Villkor

På den här webbplatsen gauppivikt.nu så kan du tillgå en mängd information på temat att gå upp i vikt. All information publiceras endast i utbildningssyfte. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att informationen vi publicerar är korrekt och vetenskapligt redlig men vi garanterar inte att informationen uppfyller dessa kriterier. Ingen information på webbplatsen är avsedd som medicinsk rådgivning och skall ej tolkas som detta. Genom att besöka, använda såväl som agera i enlighet med information på webbplatsen så tar du allt ansvar för konsekvenserna av dessa handlingar. Vi, författarna, har inget ansvar och utlovar inga garantier. Allt sker på egen risk.

På den här webbplatsen finns ett flertal länkar till utomstående webbplatser som ej opererar under dessa villkor. Vi rekommenderar att du granskar villkoren hos alla utomstående webbplatser.